Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

V Sesja

z 19.03.2015r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr V – 44/2015
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku
 • Uchwała Nr V – 45/2015
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V – 46/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr IV - 21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr V – 47/2015
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
 • Uchwała Nr V – 48/2015
  zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
 • Uchwała Nr V – 49/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr V – 50/2015
  w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr V – 51/2015
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr V – 52/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V – 53/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V – 54/2015
  w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-525/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.
 • Uchwała Nr V – 55/2015
  w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na pracownika Wydziału Budownictwa
 • Uchwała Nr V – 56/2015
  w sprawie skargi na Starostę oraz Wicestarostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 11.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3682 razy.