Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 36/2015

w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem
Uchwała Nr IV – 36/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w RównemNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.


Zmienia się Statut Domu Dziecka w Równem, przyjęty Uchwałą Nr XXXVI - 295/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia statutów jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego, nadając mu brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 10.28Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 10.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2193 razy.