Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 33/2015

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania; unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.4131.35.2015.JJ z 20 marca 2015r.
Uchwała Nr IV – 33/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1.


Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunki i sposób ich przyznawania, zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3.


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI-523/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.03.2015 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 09.36Małgorzata JeznachEdycja strony
31.03.2015 r., godz. 09.31Małgorzata JeznachEdycja strony
31.03.2015 r., godz. 09.30Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 11.29Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 11.28Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
24.02.2015 r., godz. 11.28Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
24.02.2015 r., godz. 10.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2756 razy.