Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV - 27/2015

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr IV - 27/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela w roku 2015 Miastu Zielonka pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl z przeznaczeniem na zadania Miasta dotyczące polityki prorodzinnej.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 23 100 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych).


§ 2

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i jej cele oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Wołomińskim a Miastem Zielonka.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2248 razy.