Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 19/2015

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Uchwała Nr IV – 19/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego


Na podstawie art. 85 ust. 3 zd. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z póź.zm.) w zw. z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz .U. z 2012r., poz. 270 z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2043/14, oddalającego skargę Powiatu Wołomińskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.97.2014.JJ z dnia 25 lipca 2014r., stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII-498/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie
- Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.


§ 2

Wykonanie uchwały, w tym udzielenie upoważnienia adwokatowi lub radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.02.2015 r., godz. 16.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.02.2015 r., godz. 16.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2015 r., godz. 16.41Małgorzata JeznachEdycja strony
23.02.2015 r., godz. 16.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2350 razy.