Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

IV Sesja

z 19.02.2015r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr IV – 19/2015
  w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Uchwała Nr IV – 20/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 21/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 22/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 23/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 24/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 25/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 26/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV - 27/2015
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr IV – 28/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
 • Uchwała Nr IV – 29/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
 • Uchwała Nr IV – 30/2015
  w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
 • Uchwała Nr IV - 31/2015
  zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
 • Uchwała Nr IV - 32/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr IV – 33/2015
  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania; unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.4131.35.2015.JJ z 20 marca 2015r.
 • Uchwała Nr IV - 34/2015
  w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr IV – 35/2015
  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV – 36/2015
  w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem
 • Uchwała Nr IV – 37/2015
  w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1
 • Uchwała Nr IV – 38/2015
  w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
 • Uchwała Nr IV – 39/2015
  w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
 • Uchwała Nr IV – 40/2015
  w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
 • Uchwała Nr IV – 41/2015
  w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV – 42/2015
  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr IV – 43/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.02.2015 r., godz. 16.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.02.2015 r., godz. 16.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2015 r., godz. 16.16Małgorzata JeznachEdycja strony
23.02.2015 r., godz. 16.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5153 razy.