Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-157/04

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XIX-157/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. § 3 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII-91/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 stycznia 2004 r. otrzymuje następujące brzmienie:

“3. Godziny pracy Starostwa:
wszystkie Wydziały, za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Komunikacji:
 • Poniedziałek: 9°° - 17°°

 • Wtorek - Piątek: 8°° - 16°°


 • Zarząd Dróg Powiatowych:
 • Poniedziałek-Piątek: 7°° - 15°°


 • Wydział Komunikacji:
 • Poniedziałek-Piątek: 7°° - 19°°


 • 2. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego w zakresie dotyczącym Wydziału Komunikacji, Wydziału Finansowego, Wydziału Budownictwa i Zarządu Dróg Powiatowych otrzymuje następujące brzmienie:

  “Wydział Komunikacji WKM - 28
  Wydział Finansowy WFN - 14
  Wydział Budownictwa WAB - 13
  Zarząd Dróg Powiatowych ZDP - U-7; F-23”


  3. W Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego wyszczególnia się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którego kontrola i koordynacja należy do zadań Geodety Powiatowego.
  4. W związku ze zmianami wynikającymi z ust. 2 i 3 Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.


  § 2

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  Podstrony:
  • Załącznik
   Schemat organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.17
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.17
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  11.10.2004 r., godz. 15.17Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 4134 razy.