Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-154/04

w sprawie: przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego.
Uchwała Nr XIX-154/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zatwierdza się zasady ogólnej oceny inwestycji określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Nie podlegają ocenie inwestycje kontynuowane oraz ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie kryteriów oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego. Proces hierarchizacji zasad inwestycyjnych jest szczególnie ważny w całym procesie planowania inwestycyjnego. Zatwierdzenie proponowanych zasad pozwoli obiektywnie określić kolejność wykonywania inwestycji. Programowane kryteria mieszczą się w 3 kategoriach:

1. Kategoria uwarunkowań społecznych, w której oceniany byłby zasięg działania projektu, jego wpływ na rozwój gospodarczy i na nowe miejsca pracy, wpływ na rozwój edukacyjno – oświatowy dzieci i młodzieży, wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
2. Kategoria strukturalna, w której oceniany byłby stopień zaawansowania inwestycji, jej powiązanie z innymi inwestycjami, jej wpływ na wykorzystanie istniejących obiektów użyteczności publicznej oraz wpływ na środowisko naturalne.
3. Kategoria finansowa, w której oceniony byłby wpływ inwestycji na budżet, możliwość pozyskania środków finansowych na jej realizację z niekomercyjnych środków bezzwrotnych, z kredytów i pożyczek preferencyjnych, współudział innych podmiotów lub mieszkańców w realizacji inwestycji.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2004 r., godz. 15.08Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3083 razy.