Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenia Starosty

Sposób stanowienia zarządzeń Starosty.
1. Projekty zarządzeń Starosty przygotowują Naczelnicy na podstawie polecenia Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika lub z własnej inicjatywy, gdy wynika to z przepisów prawa.

2. Starosta może powołać zespół do opracowania projektu zarządzenia.

3. W opracowywaniu projektów zarządzeń uczestniczy radca prawny, który opiniuje projekt pod względem formalno-prawnym.

4. Projekt zarządzenia powinien zawierać:
 • przedmiot regulacji,

 • podstawę prawną,

 • proponowane uregulowania,

 • wykonawcę zarządzenia,

 • termin i sposób wejścia w życie,

 • akceptację prawną,

 • podpis osoby wnioskującej i opracowującej projekt.


 • 5. Rejestr zarządzeń prowadzi Wydział Organizacji i Kadr.


  Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
  Dokument sporządził/a: Wydział Organizacji i Kadr
  Za treść dokumentu odpowiada: Marzena Bańka


  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.09.2004 r., godz. 15.21
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.09.2004 r., godz. 15.21
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  28.09.2004 r., godz. 15.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 13827 razy.