Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XXXVII

10.09.2002r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXVII-271/02
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Uchwała Nr XXXVII-272/02
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2002
 • Uchwała Nr XXXVII-273/02
  w sprawie określenia inwestycji drogowych w latach 2002-2004
 • Uchwała Nr XXXVII-274/02
  w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładu na raty wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Uchwała Nr XXXVII-275/02
  w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Liceum Ogólnokształcącego w Urlach
 • Uchwała Nr XXXVII-276/02
  w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr XXXVII-277/02
  w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr XXXVII-278/02
  w sprawie utworzenia wspólnie z innymi gminami Powiatu Wołomińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXXVII-279/02
  w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Tłuszcz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1479/1 o powierzchni 4302 m2 położoną przy ul. Kościelnej 1 w Tłuszczu, z przeznaczeniem na cel edukacyjno-sportowy
 • Uchwała Nr XXXVII-280/02
  w sprawie zgody na przejęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości przeznaczonej dla Powiatowego Urzędu Pracy, w celu realizacji zadań powiatu
 • Uchwała Nr XXXVII-281/02
  w sprawie zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Weteranów 98 o pow. 2ha 7942 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59 obręb 01-07, uregulowanej w KW 14724
 • Uchwała Nr XXXVII-282/02
  w sprawie zmiany uchwały nr XI-68/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 października w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Uchwała Nr XXXVII-283/02
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr XXXVII-284/02
  w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr XXXVII-285/02
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gospodarstwie Pomocniczym Obsługi Geodezyjnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie
 • Uchwała Nr XXXVII-286/02
  w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXXVII-287/02
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Uchwała Nr XXXVII-288/02
  w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Uchwała Nr XXXVII-289/02
  w sprawie nie wyrażenia zgody Rady Powiatu na rozwiązanie stosunku pracy z z radnym

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 11.07.2014 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.07.2014 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2014 r., godz. 08.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3078 razy.