Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XVIII

29.08.2000r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XVIII-114/2000
  w sprawie likwidacji Zakładu Robót Drogowych - gospodarstwa pomocniczego
 • Uchwała Nr XVIII-115/2000
  w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XVIII-116/2000
  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wołomińskiego i radnych członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XVIII-117/2000
  w sprawie ustalenia zasad zbycia lub wydzierżawienia majątku likwidowanego Zakładu Robót Drogowych - gospodarstwa pomocniczego
 • Uchwała Nr XVIII-118/2000
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-119/2000
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-120/2000
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-121/2000
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-122/2000
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000
 • Uchwała Nr XVIII-123/2000
  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-124/2000
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-125/2000
  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XVIII-126/2000
  w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru
 • Uchwała Nr XVIII-127/2000
  w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wołomin zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Wołominie
 • Uchwała Nr XVIII-128/2000
  w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wołomin zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zagościńcu
 • Uchwała Nr XVIII-129/2000
  w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zielonka zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce
 • Uchwała Nr XVIII-130/2000
  w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kobyłka zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Kobyłce
 • Uchwała Nr XVIII-131/2000
  w sprawie zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Jadów zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Komisariatu Policji
 • Uchwała Nr XVIII-132/2000
  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII-51/99 Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Uchwała Nr XVIII-133/2000
  w sprawie zmiany uchwały nr VIII-51/99 Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2014 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2014 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2014 r., godz. 10.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3051 razy.