Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-134/04

w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Finansowej RPW.
Uchwała Nr XVI-134/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z §34 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1
1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr II-19/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu osobowego Komisji Finansowej w sposób określony w ust 2.
2. Skład Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego zostaje uzupełniony o radnego Roberta Perkowskiego.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Biuro Rady
Za treść dokumentu odpowiada: Marzena Bańka


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 12.09Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3281 razy.