Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-112/04

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II-11/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji.
Uchwała Nr XIV-112/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr II-11/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z § 34 i § 36 ust. 5 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Skreśla się § 2 Uchwały Nr II-11/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji i nadaje mu następujące brzmienie:

㤠2
Komisja rewizyjna będzie liczyła nie mniej niż pięciu członków, natomiast pozostałe Komisje nie mniej niż siedmiu członków.”
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3091 razy.