Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-106/04

w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
Uchwała Nr XIV-106/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2006 r.


w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2b, art. 2c ust. 4 oraz art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. -Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Z dniem 1 września 2004 r. przekształca się Liceum Handlowe Nr 5 dla Dorosłych funkcjonujące w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38 działające na podbudowie ponadpodstawowej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające dla dorosłych działające na podbudowie ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) w Technikum Uzupełniającym dla dorosłych prowadzi się klasy dotychczasowego Liceum Handlowego Nr 5 dla Dorosłych aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 2b tejże ustawy.§ 2

Po uwzględnieniu zmian z § 1 w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38 wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Technikum Ekonomiczne
2. Technikum Handlowe
3. I Liceum Profilowane
4. Policealne Studium Ekonomiczne
5. Technikum Uzupełniające dla dorosłych§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3150 razy.