Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XIV

z dnia 26.03.2004r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XIV-101/04
  w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok.
 • Uchwała Nr XIV-102/04
  w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
 • Uchwała Nr XIV-103/04
  w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • Uchwała Nr XI-104/04
  w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce ul. Inżynierska 1.
 • Uchwała Nr XIV-105/04
  w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
 • Uchwała Nr XIV-106/04
  w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr XIV-107/04
  w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18.
 • Uchwała Nr XIV-108/04
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XIV-109/04
  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.
 • Uchwała Nr XIV-110/04
  w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
 • Uchwała Nr XIV 111/04
  w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
 • Uchwała Nr XIV-112/04
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr II-11/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 11.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5203 razy.