Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-100/04

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
Uchwała Nr XIII-100/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2004 r.w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późń. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.§ 2

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2004 r., godz. 11.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2722 razy.