Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała NrXIII-98/04

w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała NrXIII-98/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2004 r.w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 17ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z §17ust.3 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV – 247 / 02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr II-19/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sposób określony w ust 2.
2. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zostaje uzupełniony o radnego Grzegorza Grabowskiego.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2004 r., godz. 11.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2637 razy.