Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sierpień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-171/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-172/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-173/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-174/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-175/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-176/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-177/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-178/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-179/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-180/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-181/2012
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-182/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
 • Uchwała Nr IV-183/2012
  w sprawie: zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-184/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-185/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-186/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-187/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-188/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-189/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-190/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-191/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-192/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-193/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-194/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-195/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”
 • Uchwała Nr IV-196/2012
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-197/2012
  w sprawie: przystąpienia do Partnerstwa w Projekcie „Nowoczesne Mazowsze” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Projektu do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu
 • Uchwała Nr IV-198/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-199/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-200/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-201/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-202/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-203/2012
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
 • Uchwała Nr IV-204/2012
  w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-205/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XX-211/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-206/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-207/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-208/2012
  w sprawie: powołania na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przy ul. Orwida 20
 • Uchwała Nr IV-209/2012
  w sprawie: upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.08.2012 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.08.2012 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2012 r., godz. 13.39Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4293 razy.