Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI-84/03

w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w miejscowości Kuligów - Gmina Dąbrówka.
Uchwała Nr XI-84/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 grudnia 2003 r.


w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w miejscowości Kuligów - Gmina DąbrówkaNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 i 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 stycznia 2004 r. zalicza się do kategorii dróg powiatowych drogę położoną w miejscowości Kuligów - dz. nr 548/2, Gmina Dąbrówka, o długości 2500 m.


§ 2

Dopisuje się do wykazu dróg i ulic powiatowych, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XX-147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu ulic powiatowych, drogę wymienioną w § 1 niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2003 r., godz. 14.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3017 razy.