Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX-61/03

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku.
Uchwała Nr IX-61/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 września 2003 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Wołomińskiego, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Strategia ma charakter otwarty, w związku z tym upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w ramach programów operacyjnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej komisji Rady Powiatu.


§3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do uwzględniania zapisów strategicznych
w wieloletnich programach inwestycyjnych i projektach budżetu.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2003 r., godz. 09.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 8507 razy.