Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII-361/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLVIII-361/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,
- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.,
- uchwałą Nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2010 r.,
- uchwałą Nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.04.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.05.2010 r.,
- uchwałą Nr XLIII-326/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2010 r.,
- uchwałą Nr XLIV-334/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010 r.,
-uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.08.2010 r.,
-uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.08.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.08.2010 r.,
- uchwałą Nr XLV-339/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.09.10 r.,
- uchwałą Nr XLVI-347/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.10.2010 r.,
- uchwałą Nr XLVII-353/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.10.2010 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 120.570.982 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków po zmianach wyniesie 143.683.829 zł.


§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 10.11.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.11.2010 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.11.2010 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.11.2010 r., godz. 09.53Małgorzata JeznachEdycja strony
12.11.2010 r., godz. 09.52Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2217 razy.