Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 356/10

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy użyczenia nr 127/2010
Uchwała Nr XLVII – 356/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy użyczenia nr 127/2010Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 25a i 25 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 102, poz. 651), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu trwania umowy użyczenia nr 127/2010 dotychczasowej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 358/9 w obrębie Chrzęsne o pow. 0,08 ha, gm. Tłuszcz na okres 10 lat tj. od 06.09.2010r. do 06.09.2020r. na podstawie aneksu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 29.10.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.10.2010 r., godz. 12.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.11.2010 r., godz. 08.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2010 r., godz. 08.44Małgorzata JeznachEdycja strony
03.11.2010 r., godz. 08.44Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 12.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2548 razy.