Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2018 - 2023, 2020 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała nr VI-1/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienie Starosty Wołomińskiego do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2020
2 Uchwała nr VI-2/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2020
3 Uchwała nr VI-3/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie przekazania kierownikom podległych Powiatowi Wołomińskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
4 Uchwała nr VI-4/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
5 Uchwała nr VI-5/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
6 Uchwała nr VI-6/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
7 Uchwała nr VI-7/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
8 Uchwała nr VI-8/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Zima z Uśmiechem 2020” – powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkół specjalnych oraz ustalenia jego regulaminu i programu profilaktycznego
9 Uchwała nr VI-9/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.com.pl
10 Uchwała nr VI-10/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
11 Uchwała nr VI-11/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
12 Uchwała nr VI-12/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
13 Uchwała nr VI-13/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
14 Uchwała nr VI-14/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
15 Uchwała nr VI-15/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
16 Uchwała nr VI-16/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna
17 Uchwała nr VI-17/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu
18 Uchwała nr VI-18/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
19 Uchwała nr VI-19/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Wołominie, z siedzibą przy ul. Legionów 85, do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem Zespołu Szkół w Wołominie w Programie Erasmus+
20 Uchwała nr VI-20/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Czesława Nowaka w Radzyminie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 18, do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem w Programie Erasmus+
21 Uchwała nr VI-21/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Tłuszczu, z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 2, do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem Zespołu Szkół w Tłuszczu w Programie Erasmus+
22 Uchwała nr VI-22/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
23 Uchwała nr VI-23/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
24 Uchwała nr VI-24/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
25 Uchwała nr VI-25/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26 Uchwała nr VI-26/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
27 Uchwała nr VI-27/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania budynków należących do Powiatu Wołomińskiego usytuowanych w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A i w Wołominie przy ul. Legionów 78 oraz partycypacji w kosztach używania samochodu służbowego należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy
28 Uchwała nr VI-28/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce ul. Inżynierska 1 do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem Zespołu Szkół w Tłuszczu w Programie Erasmus+
29 Uchwała nr VI-29/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, z siedzibą przy al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin, do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem w Programie Erasmus+
30 Uchwała nr VI-30/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
31 Uchwała nr VI-31/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
32 Uchwała nr VI-32/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
33 Uchwała nr VI-33/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
34 Uchwała nr VI-34/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
35 Uchwała nr VI-35/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
36 Uchwała nr VI-36/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
37 Uchwała nr VI-37/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
38 Uchwała nr VI-38/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
39 Uchwała nr VI-39/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
40 Uchwała nr VI-40/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
41 Uchwała nr VI-41/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
42 Uchwała nr VI-42/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
43 Uchwała nr VI-43/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
44 Uchwała nr VI-44/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
45 Uchwała nr VI-46/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Radzymin do kategorii dróg gminnych
46 Uchwała nr VI-47/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie do prowadzenia rejestru instytucji kultury
47 Uchwała nr VI-48/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2020
48 Uchwała nr VI-49/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2020 - wykonanie
49 Uchwała nr VI-50/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
50 Uchwała nr VI-51/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
51 Uchwała nr VI-52/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
52 Uchwała nr VI-53/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
53 Uchwała nr VI-54/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
54 Uchwała nr VI-55/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
55 Uchwała nr VI-56/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
56 Uchwała nr VI-57/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok-wykonanie
57 Uchwała nr VI-58/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Kultura fizyczna
58 Uchwała nr VI-59/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie w projekcie w ramach konkursu RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych
59 Uchwała nr VI-60/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej roku 2020
60 Uchwała nr VI-61/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej roku 2020 - wykonanie
61 Uchwała nr VI-62/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020
62 Uchwała nr VI-63/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 - wykonanie
63 Uchwała nr VI-64/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
64 Uchwała nr VI-65/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020
65 Uchwała nr VI-66/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2020r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 - wykonanie
66 Uchwała nr VI-67/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
67 Uchwała nr VI-68/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
68 Uchwała nr VI-69/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2019
69 Uchwała nr VI-70/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2020r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8, położonych na terenie Miasta i Gminy Radzymin
70 Uchwała nr VI-71/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-254/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)” oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)”
71 Uchwała nr VI-72/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2020r. w sprawie w sprawie obniżenia o 50% obowiązujących minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości w okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
72 Uchwała nr VI-73/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego
73 Uchwała nr VI-74/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
74 Uchwała nr VI-75/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
75 Uchwała nr VI-76/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
76 Uchwała nr VI-77/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
77 Uchwała nr VI-78/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
78 Uchwała nr VI-79/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
79 Uchwała nr VI-80/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
80 Uchwała nr VI-81/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
81 Uchwała nr VI-82/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
82 Uchwała nr VI-83/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020
83 Uchwała nr VI-84/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 - wykonanie
84 Uchwała nr VI-85/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
85 Uchwała nr VI-86/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2020 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
86 Uchwała nr VI-87/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2020 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
87 Uchwała nr VI-88/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
88 Uchwała nr VI-89/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-18/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
89 Uchwała nr VI-90/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za 2019 rok
90 Uchwała nr VI-91/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
91 Uchwała nr VI-92/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
92 Uchwała nr VI-93/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
93 Uchwała nr VI-94/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
94 Uchwała nr VI-95/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do użyczania sprzętu informatycznego uczniom i nauczycielom w ramach szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
95 Uchwała nr VI-96/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów pt. "Opieka wytchnieniowa" realizowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim
96 Uchwała nr VI-97/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.04.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Modułu III programu „Pomoc Osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim
97 Uchwała nr VI-98/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
98 Uchwała nr VI-99/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
99 Uchwała nr VI-100/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
100 Uchwała nr VI-101/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
101 Uchwała nr VI-102/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok-wykonanie
102 Uchwała nr VI-103/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
103 Uchwała nr VI-104/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
104 Uchwała nr VI-105/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok-wykonanie
105 Uchwała nr VI-106/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2020-uaktualnienie planów finansowych
106 Uchwała nr VI-107/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
107 Uchwała nr VI-108/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
108 Uchwała nr VI-109/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
109 Uchwała nr VI-110/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok-wykonanie
110 Uchwała nr VI-111/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
111 Uchwała nr VI-112/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
112 Uchwała nr VI-113/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie odstąpienia od współorganizacji podjętych przez Powiat Wołomiński w zakresie realizacji przedsięwzięć społeczno – kulturalnych, sportowych w okresie pandemii i czasowego ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej
113 Uchwała nr VI-114/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
114 Uchwała nr VI-115/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
115 Uchwała nr VI-116/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2020 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
116 Uchwała nr VI-117/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
117 Uchwała nr VI-118/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
118 Uchwała nr VI-119/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
119 Uchwała nr VI-120/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
120 Uchwała nr VI-121/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
121 Uchwała nr VI-122/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
122 Uchwała nr VI-123/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
123 Uchwała nr VI-124/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. -
124 Uchwała nr VI-125/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. -
125 Uchwała nr VI-126/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2020
126 Uchwała nr VI-127/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
127 Uchwała nr VI-128/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
128 Uchwała nr VI-129/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
129 Uchwała nr VI-130/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr VI-378/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
130 Uchwała nr VI-131/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński
131 Uchwała nr VI-132/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu prac związanych z uruchomieniem Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach
132 Uchwała nr VI-133/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku
133 Uchwała nr VI-134/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
134 Uchwała nr VI-135/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
135 Uchwała nr VI-136/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
136 Uchwała nr VI-137/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-wykonanie
137 Uchwała nr VI-138/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
138 Uchwała nr VI-139/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-wykonanie
139 Uchwała nr VI-140/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2020
140 Uchwała nr VI-141/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2020 - wykonanie
141 Uchwała nr VI-142/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
142 Uchwała nr VI-143/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
143 Uchwała nr VI-144/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VI-112/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
144 Uchwała nr VI-145/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
145 Uchwała nr VI-146/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
146 Uchwała nr VI-147/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Wołomińskiego dla Szpitala Matki Nieustającej Pomocy w Wołominie
147 Uchwała nr VI-148/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania na "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych" w latach 2020-2022
148 Uchwała nr VI-149/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie udzielenie upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w ramach czynności wykonywanych na platformie ePUAP
149 Uchwała nr VI-150/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
150 Uchwała nr VI-151/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
151 Uchwała nr VI-152/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
152 Uchwała nr VI-153/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
153 Uchwała nr VI-154/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
154 Uchwała nr VI-155/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2020 i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
155 Uchwała nr VI-156/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2020
156 Uchwała nr VI-157/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2020 - wykonanie
157 Uchwała nr VI-158/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
158 Uchwała nr VI-159/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
159 Uchwała nr VI-160/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dni 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
160 Uchwała nr VI-161/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
161 Uchwała nr VI-162/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
162 Uchwała nr VI-163/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-158/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
163 Uchwała nr VI-164/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-158/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
164 Uchwała nr VI-165/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
165 Uchwała nr VI-166/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
166 Uchwała nr VI-168/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
167 Uchwała nr VI-169/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
168 Uchwała nr VI-170/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
169 Uchwała nr VI-171/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin
170 Uchwała nr VI-172/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w ramach czynności wykonywanych na platformie ePUAP
171 Uchwała nr VI-173/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
172 Uchwała nr VI-174/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
173 Uchwała nr VI-175/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
174 Uchwała nr VI-176/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
175 Uchwała nr VI-177/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
176 Uchwała nr VI-178/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na rok 2019 Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
177 Uchwała nr VI-179/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie
178 Uchwała nr VI-180/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
179 Uchwała nr VI-181/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
180 Uchwała nr VI-182/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
181 Uchwała nr VI-183/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
182 Uchwała nr VI-184/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
183 Uchwała nr VI-185/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
184 Uchwała nr VI-186/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
185 Uchwała nr VI-187/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
186 Uchwała nr VI-188/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
187 Uchwała nr VI-189/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
188 Uchwała nr VI-190/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
189 Uchwała nr VI-191/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2020 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
190 Uchwała nr VI-192/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
191 Uchwała nr VI-193/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
192 Uchwała nr VI-194/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wykonanie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
193 Uchwała nr VI-195/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
194 Uchwała nr VI-196/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok-wykonanie
195 Uchwała nr VI-197/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
196 Uchwała nr VI-198/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
197 Uchwała nr VI-199/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
198 Uchwała nr VI-200/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
199 Uchwała nr VI-201/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
200 Uchwała nr VI-202/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-wykonanie
201 Uchwała nr VI-203/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
202 Uchwała nr VI-204/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2020 r.
203 Uchwała nr VI-205/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.07.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI-103/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
204 Uchwała nr VI-206/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
205 Uchwała nr VI-207/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
206 Uchwała nr VI-208/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
207 Uchwała nr VI-209/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
208 Uchwała nr VI-210/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Wołomińskiego za rok 2019
209 Uchwała nr VI-211/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
210 Uchwała nr VI-212/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
211 Uchwała nr VI-213/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
212 Uchwała nr VI-214/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
213 Uchwała nr VI-215/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
214 Uchwała nr VI-216/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok - wykonanie
215 Uchwała nr VI-217/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
216 Uchwała nr VI-218/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie
217 Uchwała nr VI-219/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie upoważnienia do występowania do sądów powszechnych z wnioskami o ujawnienie prawa własności do nieruchomości Powiatu Wołomińskiego


Strona oglądana: 1313 razy.