Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2006 - 2010, 2006 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr I-1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego.
2 Uchwała Nr I-2/06 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wołomińskiego.
3 Uchwała Nr I-3/06 w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Wołomińskiego.
4 Uchwała Nr I-4/06 w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Wołomińskiego.
5 Uchwała Nr I-5/06 w sprawie: wyboru członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
6 Uchwała Nr II–6/06 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Wołomińskiego.
7 Uchwała Nr II-7/06 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.
8 Uchwała Nr II–8/06 w sprawie: powołania Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład Komisji .
9 Uchwała Nr II–9/06 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
10 Uchwała Nr II–10/06 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
11 Uchwała Nr II–11/06 w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
12 Uchwała Nr II–12/06 w sprawie: ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnej za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
13 Uchwała Nr II–13/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII-311/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie.
14 Uchwała Nr III–14/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Siarny.
15 Uchwała Nr III-15/06 w sprawie : delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Wołomińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
16 Uchwała Nr III-16/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2006.
17 Uchwała Nr III-17/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2006.
18 Uchwała Nr III-18/06 w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
19 Uchwała Nr III-19/06 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.
20 Uchwała Nr III–20/06 w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
21 Uchwała Nr III–21/06 w sprawie: powołania komisji doraźnej - Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków.
22 Uchwała Nr III–22/06 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Wołomińskiego.


Strona oglądana: 1711 razy.