Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 35/07

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana L. R. z dnia 11.09.2006 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr V – 35/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana L. R. z dnia 11.09.2006 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Pana L. R. z dnia 11.09.2006r. za zasadną.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze wraz z uzasadnieniem.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2007 r., godz. 11.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3147 razy.