Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXV-202/05

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.
Uchwała Nr XXV-202/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Rada udziela Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2004.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2005 r., godz. 11.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4546 razy.