Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXI Sesja

z 01.07.2016r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXI - 219/2016
  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
 • UCHWAŁA NR XXI - 220/2016
  w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach
 • UCHWAŁA NR XXI - 221/2016
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • UCHWAŁA NR XXI - 222/2016
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XXI - 223/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A na rzecz AERO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • UCHWAŁA NR XXI - 224/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat
 • UCHWAŁA NR XXI - 225/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat
 • UCHWAŁA NR XXI - 226/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 1 roku
 • UCHWAŁA NR XXI - 227/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR XXI - 228/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 12.31Małgorzata JeznachEdycja strony
07.07.2016 r., godz. 12.31Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2974 razy.