Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVII Sesja

Z 31.03.2016r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XVII - 181/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 182/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • UCHWAŁA NR XVII - 183/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 184/2016
  w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 185/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 186/2016
  w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 187/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • UCHWAŁA NR XVII - 188/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 189/2016
  w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 190/2016
  w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 191/2016
  w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XVII - 192/2016
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jadów
 • UCHWAŁA NR XVII - 193/2016
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • UCHWAŁA NR XVII - 194/2016
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XVII – 195/2016
  w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
 • UCHWAŁA NR XVII - 196/2016
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku
 • UCHWAŁA NR XVII – 197/2016
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”
 • UCHWAŁA NR XVII - 198/2016
  w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
 • UCHWAŁA NR XVII – 199/2016
  w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego z gminami powiatu wołomińskiego przy wspólnej realizacji przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2016 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2016 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2016 r., godz. 11.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3390 razy.