Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-82/2014
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2014 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr IV-83/2014
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
 • Uchwała Nr IV-84/2014
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
 • Uchwała Nr IV-85/2014
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2014 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-86/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zabudowę rowów przydrożnych w ulicy Mareckiej i Przyjacielskiej systemem rur drenażowych
 • Uchwała Nr IV-87/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-88/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-89/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-90/2014
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-91/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej połączenia drogi krajowej nr 8 (al. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 4309W (ul. Spacerowa) w m. Słupno, gm. Radzymin”
 • Uchwała Nr IV-92/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na „Budowie chodnika wraz z odwodnieniem w m. Sulejów, gm. Jadów”
 • Uchwała Nr IV-93/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-94/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-95/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-96/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-97/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-98/2014
  w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych nałożonych decyzją Nr 59/96 z dnia 30.12.1996 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin
 • Uchwała Nr IV-99/2014
  w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych nałożonych decyzją Nr 18 z dnia 30.12.1996 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin
 • Uchwała Nr IV-100/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-101/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-102/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-103/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-104/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-105/2014
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-106/2014
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-107/2014
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-108/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-109/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-110/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-111/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-112/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-113/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-114/2014
  w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do zawarcia umowy na dostarczenie paliwa gazowego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 09.05.2014 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 09.05.2014 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2014 r., godz. 12.39Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4395 razy.