Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Luty


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-10/2014
  w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”
 • Uchwała Nr IV-11/2014
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-12/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-13/2014
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-14/2014
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-15/2014
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-16/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-17/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-18/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na wejście, na nieruchomość położoną w Kobyłce
 • Uchwała Nr IV-19/2014
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-20/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-21/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-22/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-23/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-24/2014
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za IV kwartał 2013r.
 • Uchwała Nr IV-25/2014
  w sprawie: odwołania Pani Barbary Ciepielewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie przy ul. Miłej 22
 • Uchwała Nr IV-26/2014
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-27/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-28/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-29/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-30/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-31/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-32/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-33/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr 439/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-34/2014
  w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół specjalnych z siedzibą w Wołominie przy ul. Miłej 22
 • Uchwała Nr IV-35/2014
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Specjalnych w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.03.2014 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.03.2014 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2014 r., godz. 10.24Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3863 razy.