Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-81/2013
  w sprawie: upoważnień w zakresie Zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-82/2013
  w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-83/2013
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-84/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-85/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-86/2013
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-87/2013
  w sprawie: wydania opinii dla Inwestycji „Projekt zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą wodno-melioracyjną
 • Uchwała Nr IV-88/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-89/2013
  w sprawie: przeniesień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-90/2013
  w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr IV-91/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na budowę linii energetycznej niskiego napięcia
 • Uchwała Nr IV-92/2013
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
 • Uchwała Nr IV-93/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach, ul. Kasztanowa 21
 • Uchwała Nr IV-94/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18
 • Uchwała Nr IV-95/2013
  w sprawie: określenia Regulaminu współpracy Powiatu Wołomińskiego z podmiotami innymi niż Gminy, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą przy realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr IV-96/2013
  w sprawie: ustalenia poziomu zatrudnienia pracowników księgowości w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-97/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIX-307/2013 z dnia 27 maja 2013 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.05.2013 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.05.2013 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2013 r., godz. 09.35Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3553 razy.