Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • UCHWAŁA NR IV-91/2011
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-90/2011
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010
 • Uchwała Nr IV-89/2011
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na reaizację w 2011 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-88/2011
  w sprawie: ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy
 • Uchwała Nr IV-87/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-86/2011
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-85/2011
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-84/2011
  w sprawie: zatrudnienia pracownika w Rodzinnym Domu Dziecka
 • Uchwała Nr IV-83/2011
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-82/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-81/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-80/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-79/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-78/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-77/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwala Nr IV-76/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-75/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-74/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-73/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-72/2011
  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
 • Uchwała Nr IV-71/2011
  w sprawie: opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu
 • Uchwała Nr IV-70/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawa ochrony środowiska
 • Uchwała Nr IV-69/2011
  w sprawie: zatwierdzenia projektu szkoleniowego pt. "Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
 • Uchwała Nr IV-68/2011
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-54/2011 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2011 roku.
 • Uchwała Nr IV-67/2011
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2011
 • Uchwała Nr IV-66/2011
  w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-65/2011
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2010 Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor" w Wołominie.
 • Uchwała Nr IV-64/2011
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Uchwała Nr IV-63/2011
  w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-62/2011
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce.
 • Uchwała Nr IV-61/2011
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce.
 • Uchwała Nr IV-60/2011
  w sprawie: zatwierdzenia zmiany arkusza organizacyjnego szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński na rok szkolny 2010/2011
 • Uchwała Nr IV-59/2011
  w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości.
 • Uchwała Nr IV-58/2011
  uchylająca uchwałę Nr III-111/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.03.2011 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 13.03Magdalena OlejaszZmiana kolejności podlinków
24.03.2011 r., godz. 10.49Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 5922 razy.