Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2011


Podstrony:
 • Uchwała Nr III- 21/2011
  w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.03.2011r. Nr 36, poz. 1153)
 • Uchwała Nr IV-29/2011
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.04.2011r. Nr 58, poz. 1875)
 • Uchwała Nr V – 43/2011
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 20.04.2011r. Nr 60, poz. 1937)
 • Uchwała Nr V-44/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr VI-55/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr VII-62/2011
  w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr VIII-81/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr VIII - 84/2011
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 21.07.2011r. Nr 129, poz. 4088)
 • Uchwała Nr IX-93/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.10.2013r., poz. 10684)
 • Uchwała Nr X-95/2011
  sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.10.2013r., poz. 10735)
 • Uchwała Nr XI-106/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.10.2013r. Nr 36, poz. 10254)
 • Uchwała Nr XI – 108/2011
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 17.11.2011r. Nr 210, poz. 6319)
 • Uchwała Nr XI – 112/2011
  w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 17.11.2011r. Nr 210, poz. 6320)
 • Uchwała Nr XII – 113/2011
  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.10.2013r., poz. 11110)
 • Uchwała Nr XII – 114/2011
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.12.2011r. Nr 239, poz. 8497)
 • Uchwała Nr XIII-119/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr XIII-123/2011
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.01.2012r. poz. 536)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.02.2011 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.02.2011 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2011 r., godz. 11.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 13252 razy.